INFORMACIÓ IMPORTANT: NOTES DE LA 2a AVALUACIÓ

Benvolguda família, 
 
Malgrat aquestes circumstàncies especials que vivim en aquest moment, valoram molt positivament l’esforç que estau fent tots.
 
El proper dia 8 d’abril rebreu, a través del GESTIB, els informes corresponents a la 2a avaluació del curs.
 
El professorat continuarà donant les indicacions als vostres fills perquè aquests no perdin el ritme de feina.
 
Desitjam que tots ens retrobem prest i que aquesta situació acabi el més aviat possible.
 
Ànims i quedau-vos a casa.
 
El Claustre de professors
 
  SVP Contra coronavirus2