GESTIB-WEB: NOVA PLATAFORMA

A partir d’aquest curs escolar 2019-2020, tal i com es va parlar a les reunions de començament de curs, una de les vies de comunicació entre el centre i les famílies és la plataforma GESTIB, on podreu trobar la informació acadèmica (notes, faltes, circulars, avisos…) dels vostres fills i filles.


Tots aquells pares, mares i tutors legals que encara no tingueu l’usuari activat posau-vos en contacte amb la Direcció del centre per gestionar-ho.