Programa - Mostra de Nadales 2017

NADALES 2017

 

              Guitarra: Estefania i Sebastià

               Bateria: Mateu Riera

 

              Piano: Margalida Massot

 

              Piano: Margalida Massot

 

              Piano Maria

 

              Guitarra: Sebastià

              Bateria: Mateu Riera

 

              Piano: Aina

 

              Piano Aina

              Guitarra: Sebastià i Estefania

              Bateria. Mateu Riera

 

              Piano: Maria

              Guitarra: Estefania i Sebastià

 

              Piano: Margalida Massot

              Guitarra: Estefania i Sebastià

              Bateria: Mateu Riera

 

              Piano: Aina

             Guitarra: Estefania i Sebastià

 

               Guitarra: Sebastià i Estefania

               Bateria: Mateu Riera

 

              Piano: Aina

              Guitarra: Estefania i Sebastià

               Bateria: Mateu Riera

 

              Piano: Aina

              Guitarra: Estefania i Sebastià

               Bateria: Mateu Riera

 

              Piano: Aina

              Bateria: Mateu Riera

 

              Piano: Aina