Les 10 veritats de l'escola concertada. Octubre, mes de la llibertat d'ensenyament.

libensenyanza

https://es.slideshare.net/escuelascatolicas/estudio-de-las-demandas-educativas-de-los-padres-en-espaa?fbclid=IwAR00dKt0cc0WepDDTO-YMI10v9ntfVf7QRmyaw6lqmushKExAxjds9UNcWI