Les famílies NO hauran de tornar a Hisenda la desgravació per APORTACIONS VOLUNTÀRIES

carys apprt2019 02 06 213329

05 02 19 Comunicado del Ministerio de Hacienda1200